X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Financieel" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Zelf de aangifte van de nalatenschap invullen

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +3 )
  Slecht artikel ( -2 )
RSS van walus walus Auteur op infoyo sinds
13 Augustus 2008


Bekijk het profiel van walus
Datum: 01-12-2008
Auteur: Walus
Wanneer iemand overlijdt, hebben de erfgenamen vijf maanden de tijd om de aangifte van de nalatingschap in te dienen op het registratiekantoor van de plaats waar de overledene het laatst zijn fiscaal domicilie had. Die aangifte moet de lijst bevatten van alle tegoeden van de overledene, zodat de fiscus kan bepalen hoeveel successierechten de erfgenamen verschuldigd zijn.

Selfservice

Doorgaans roepen de erfgenamen de hulp in van een notaris om de aangifte van de nalatenschap op te stellen. Maar dat hoeft eigenlijk niet, u mag dat gerust zelf doen. De FOD FinanciŽn stelt daar overigens een formulier voor ter beschikking. U kunt het downloaden op haar website met elektronische formulieren: www.finform.fgov.be. Kies daar bij "thema" voor "successierechten", en zo vindt u het formulier "Aangifte van nalatingschap (met leidraad)". Een andere website van de FOD FinanciŽn, www.minfin.fgov.be, bevat een brochure met toelichting over schenkingen en erfenissen, die nuttig kan zijn in die context.


Gezinswoning: geval apart

Jammer genoeg bevat het formulier geen vak louter en alleen voor de gezinswoning. De drie gewesten van ons land hanteren voor de successierechten een speciaal farief voor de hoofdverblijfplaats van de overledene wanneer die toekomt aan de langstlevende partner of de kinderen (voor meer details: B&r 190 van januari/februari 2007). Maar in het formulier wordt helemaal geen onderscheid gemaakt tussen de gezinswoning en de andere onroerende goederen. Op die manier bestaat het gevaar dat de erfgenamen vergeten om aan te stippen dat het om de hoofdverblijfplaats van de overledene gaat en dat ze om die reden rechts hebben op het speciale tarief.


Niet voor complexe nalatenschappen

Zelfs de nalatenschap aangeven is geen goed idee als de natatenschap vrij complex is, als er onderhuidse spanningen of open conflicten zijn onder de erfgenamen, als er vůůr het overlijden diverse schenkingen werden gedaan of als u niet alle termen begrijpt die u op het formulier terugvindt. In al die gevallen blijft de bijstand van een notaris onmisbaar.

Reacties op dit artikel
Gil, 2010-05-03
( +22 )

Wanneer de overledene een de helft volle eigenaar en de helft vruchtgebruiker is van een woning. Wat geeft men aan? de waarde van de helft van de woning of moet de waarde van het vruchtgebruik bijgeteld worden?
Walus, 2010-05-03
( +2 )

Hoi,

de waarde van de vruchtgebruik moet bijgeteld worden.

groeten
Dylan234, 2010-05-03
( +1 )

Volgens het wetboek en volgens ik begrijp is het de eigendom die moet bijgeteld worden.
Ik citeer:
'De roerende of onroerende goederen, die door de overledene ten bezwarenden titel werden verkocht of afgestaan, worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap van de overledene eisbaar successierecht en eisbaar recht van overgang bij overlijden, geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen door de verkrijger of door de overnemer, indien, naar luid van de overeenkomst, de overledene zich een vruchtgebruik heeft voorbehouden of de overlating, te zijnen bate, hetzij van het vruchtgebruik van een ander goed, hetzij van elk ander levenslang recht heeft bedongen, tenzij het wordt bewezen dat verkoop of afstand niet een bedekte bevoordeling is ten behoeve van de verkrijger of van de overnemer.

Indien de overledene, daarenboven, de overlating van een goed in eigendom te zijnen bate heeft bedongen, is de belasting verschuldigd op een breuk der waarde, ten dage van het overlijden, van de door de overledene verkochte of afgestane goederen, breuk bepaald door de verhouding die bestaat ten dage van de verkoop tussen het bedrag der bedekte bevoordeling en de waarde der door de overledene afgestane goederen.'

Ik hoop dat ik je hierbij geholpen heb?

Groetjes

Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl