X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Financieel" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Faillissement

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +3 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Monique1965 Monique1965 Auteur op infoyo sinds
02 September 2008


Bekijk het profiel van Monique1965
Datum: 14-11-2008
Auteur: Monique1965
Wie de advertentiepaginas van de kranten erop naslaat, kan zien dat het tegenwoordig faillissementen regent.† De huidige kredietcrisis maakt het er allemaal niet beter op, en kan zelfs de oorzaak zijn voor veel bedrijven.† Een faillissement is bijzonder onplezierig voor wie het betreft, maar ook voor derden die zaken deden met de onderneming of persoon.

Faillietverklaring

Faillietverklaring

Volgens de wet kan een faillissement worden uitgesproken als de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. In de praktijk betekent het dat hij niet meer in staat is zijn schulden te betalen. Bij een faillissement moet altijd sprake zijn van minimaal 2 schuldeisers. Een schuldeiser moet een vordering hebben, die door de schuldenaar niet wordt ontkend, en door hem niet wordt betaald. De ander moet een vordering hebben die nog niet eens opeisbaar hoeft te zijn. Maar het niet kunnen betalen van de schulden hoeft niet per se voldoende te zijn om iemand failliet te verklaren. De rechter blijft namelijk vrij om te oordelen of inderdaad moet worden aangenomen dat de schuldenaar niet in staat is om zijn crediteuren te betalen.

Een belangrijk kenmerk van een faillissement is dat er ook curator wordt aangesteld door de rechtbank. Als het faillissement is uitgesproken, wordt het vermogen onder beheer van de curator gebracht. Onder het vermogen kunnen de prive-, en zakelijke bezittingen vallen.
Is men in gemeenschap van goederen getrouwd , dan worden beide echtgenoten failliet verklaard, ook al heeft de ander geen schuld.

Bij de afwikkeling van een faillissement  hebben bepaalde schuldeisers voorrang. Mocht er iets te halen zijn, dan hebben de belastingdienst, de verhuurder van de woning en eventuele bedrijfsvereniging voorrang. Dat zijn de preferente crediteuren. Ook de kosten van de curator worden eerst betaald.

Een curator kan het faillissement op verschillende manieren afwikkelen:

  • De situatie kan zo slecht zijn, dat er helemaal niets te halen valt. Hij zal de rechtbank adviseren  om het faillisement op te heffen bij gebrek aan baten. De schuldenaar is dan niet van zijn schulden af. Zodra hij weer enig vermogen krijgt, kan het zijn dat de schuldeisers zich weer melden.
  • De curator kan constateren dat er nog wat eigen vermogen is. Het vermogen is niet genoeg om alle schulden te betalen, maar soms kan aan de schuldeisers een bepaald percentage van de schuld betaald worden. De helft van de schuldeisers moeten accoord gaan met dit voorstel. Dit wordt homologatie genoemd. Indien tegen de homologatie geen beroep wordt ingesteld of het beroep wordt afgewezen, dan eindigt het faillissement.
  • Tenslotte bestaat ook een slotuitdelingslijst. Op deze lijst staat het vermogen en de schulden gespecificeerd.
De schuldenaar kan wel de preferente crediteuren betalen. De curator zal dan aan de rechter-commissaris vragen om het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen. De slotuitdelingslijst wordt bij de griffie van de rechtbank ter inzage gelegd voor de schuldeisers.  De schuldeisers krijgen bericht om de lijst in te zien en hebben 10 dagen de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen deze lijst. Indien er geen verzet wordt aangetekend, eindigt het faillissement.

Hulp

Hulp

Naast faillissement is er ook surseance van betaling. Het is uitstel van betaling en is aan te vragen bij de rechter. Het komt er op neer dat gedurende een bepaalde periode de schuldeisers niet betaald hoeven te worden.
In die periode heeft u tijd om alles op een rij te zetten en een overlevingsplan op te stellen. Neem contact op met de schuldeisers en advocaat.

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, wees eerlijk tegen de schuldeisers. Vaak is er wel een regeling te treffen. Laat u niets horen, dan kan het zijn dan de schuldeisers uw faillissement aanvragen.


Reacties op dit artikel
Atr, 2009-06-29
( +2 )

Ik ben net uit een faillisement en er zijn schuldeisers overgebleven hoe kan ik dit nu het beste aan pakken wie heeft er tips voor me

alvast bedankt
Dorien, 2009-09-25
( +2 )

Is het terecht dat je alvast betaald,zonder een overeenkomst met de rechter-commisaris?
Harrie, 2010-01-18
( 0 )

Eeen opdrachtgever van ons is recent failliet verklaard, hoe gaan wij nu ter werk, bij wie moeten we ons melden, neemt een curator contact met ons op of moeten we hier zelf achter komen ??
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl