X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Schrijf een artikel!Financieel / Belasting RSS


Bewijslast (2)
Geplaatst op 28-08-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
In het strafrecht in Nederland geldt het uitgangspunt dat iemand niet schuldig is, totdat het tegendeel is bewezen. Dit bewijs dient dan ook wettig en overtuigend te zijn. In het belastingrecht gaat deze vlieger echter niet steeds op.áHieronder het...
Bewijslast (1)
Geplaatst op 27-08-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
In het strafrecht in Nederland geldt het uitgangspunt dat iemand niet schuldig is, totdat het tegendeel is bewezen. Dit bewijs dient dan ook wettig en overtuigend te zijn.áIn het belastingrecht gaat deze vlieger echter nietásteeds op. Een voorbeeld uit...
Buitenlandse specialisten onder tijdsdruk
Geplaatst op 21-08-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
Om het voor buitenlandse werknemers die een specifieke deskundigheid hebben, die in Nederland, als schaars kan worden aangemerkt, als vestigingsplaats aantrekkelijk te maken, is er een speciale fiscale regeling in het leven geroepen.áDeze regeling...
Goed nieuws voor buitenlandse belastingplichtigen
Geplaatst op 17-08-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
Zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP-ers), moeten bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten telkens een zogn. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) afgeven, zodat de opdrachtgever niet achteraf geconfronteerd wordt met een...
Hoorplicht is voldoende gewaarborgd
Geplaatst op 10-08-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
In mijn artikel "Hoort, zegt het voort", heb ik al aangegeven dat de hoorplicht in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) met de nodige waarborgen is omgeven.
Parkeerbelasting
Geplaatst op 29-07-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
Veel gemeenten in Nederland doen nogal bagatelliserend over de gemeentelijke parkeerbelastingen, maar als je de jaarlijkse opbrengst ziet danázorgt dezeávorm van belastingen echter voor een wezenlijke bijdrage in de begroting. Het is daarom belangrijk...
Misdaad loont soms toch
Geplaatst op 29-07-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
Indien je iets aan iemand schenkt in Nederland, kun je in aanmerking komen met het schenkingsrecht. De vereisten hiervoor zijnádat er sprake moet zijn van bewuste bevoordeling en dat het geschonkene een waarde vertegenwoordigt dat als ongebruikelijk...
Keuze behandeling als binnenlands belastingplichtige
Geplaatst op 29-07-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
In de Nederlandse belastingwet is de mogelijkheid opgenomen om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld, als men over enig Nederlands inkomen beschikt. Deze keuze kan jaarlijks gemaakt worden en is onherroepelijk. Dat wil zeggen dat zowel...
Hoge Raad komt autobranche tegemoet
Geplaatst op 28-07-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
In een onlangs gewezen arrest heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan, inzake de berekening van de BPM, waardoor de import van autos goedkoper is geworden. indien de autobranche hierin meegaat dan kan dit een impuls voor deze branche betekenen.
Teruggave buitenlandse BTW
Geplaatst op 28-07-2009 door Jair in de categorie Financieel / Belasting
Een ondernemer die buitenlandse BTW in rekening gebracht krijgt, kan deze terugvragen onder bepaalde voorwaarden. Hierbij geldt als belangrijkste eis, dat dit vˇˇr 1 juli van het daaropvolgende jaar gebeurt.Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk

Schrijf artikelen
Over je interesses, je werk, je hobby of expertisegebieden.

Word auteur op infoyo!      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl